Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
`Burdavsky

Przykladowy Sklep na skiny za monety COD

Polecane posty

/* Plugin generated by AMXX-Studio */

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <ColorChat>
#include <nvault>
#include <engine>

#define PLUGIN "New Plug-In"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "HIKO/essa"

new knife_model[33];
new vault;

native cod_set_user_coins(id, wartosc);
native cod_get_user_coins(id);

public plugin_init() {
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
	register_event("CurWeapon","CurWeapon","be","1=1");
	register_clcmd("say /sklep", "menu");
	vault=nvault_open("sklepskin");
	if(vault == INVALID_HANDLE)
		set_fail_state("Nie mozna otworzyc pliku");
}
public plugin_precache() { 
	precache_model("models/tutajsciezka.mdl")
}
public menu(id)
{
	if(is_user_alive(id))
	{
		menusklep(id);
	}
	else
	{
		ColorChat(id, GREEN, "[INFO]^x01 Aby uzywac /sklepu musisz byc zywy!");
	}
	return PLUGIN_HANDLED;
}
public menusklep(id){
	new menuBody[512]
	formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "SKLEP")
	new menu = menu_create(menuBody, "sklephandler")
	
	menu_additem(menu, "[COD] BAJERY");
	menu_additem(menu, "[COD] SKINY");
	
	menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc");
	menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej");
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie");
	
	menu_display(id, menu);
	
}
public sklephandler(id, menu, item) {
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	switch(item) 
	{
		case 0:{
			if(is_user_alive(id))
				ColorChat(id, GREEN, "[COD]^x01 NIC NIE MA TUTAJ");
		}
		case 1:{
			if(is_user_alive(id))
				menu1(id);
		}
		default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public menu1(id){
	new menuBody[512]
	formatex(menuBody, charsmax(menuBody), "WYBIERZ SKIN")
	new menu = menu_create(menuBody, "sklep")
	
	menu_additem(menu, "KOSA - NAJLEPSZA [5000monet]");
	
	menu_setprop(menu, MPROP_BACKNAME, "Wroc");
	menu_setprop(menu, MPROP_NEXTNAME, "Dalej");
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, "Wyjscie");
	
	menu_display(id, menu);
	
}
public sklep(id, menu, item) {
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	new kasa = cod_get_user_coins(id)
	switch(item) 
	{
		case 0:{
			if(kasa >= 5000){
				cod_set_user_coins(id, kasa-5000);
				SetKnife(id, 1);
			    ColorChat(id, GREEN, "[COD] KUPILES KOSE");}
			else{
				ColorChat(id, GREEN, "[COD] NIE STAC CIE");
		}
		
	}
		default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}
public CurWeapon(id) 
{
	SetKnife(id, knife_model[id])
} 
public SetKnife(id , Knife) {
knife_model[id] = Knife

new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo) 
if ( Weapon != CSW_KNIFE )
	return PLUGIN_HANDLED

new vModel[56]

switch(Knife)
{
	case 0: 
	{
		format(vModel,55,"models/v_knife.mdl")
	}
	case 1: 
	{
		
		format(vModel,55,"models/tutajsciezka.mdl")
		
	}
} 

entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel)

return PLUGIN_HANDLED; 
} 

public Zapisz(id)
{ 
	new name[48];
	get_user_name(id,name,47);
	new vaultkey[64], vaultdata[256];
	format(vaultkey, 63, "%s-SKLEPSKINY", name);
	format(vaultdata, 255, "%i#",knife_model[id]);
	
	nvault_set(vault, vaultkey, vaultdata);
	
	return;
}
public Wczytaj(id)
{
	new name[48];
	get_user_name(id,name,47);
	new vaultkey[64], vaultdata[256];
	format(vaultkey, 63, "%s-SKLEPSKINY", name);
	nvault_get(vault, vaultkey, vaultdata,255);                                                                     
	
	
	replace_all(vaultdata, 255, "#", " ");
	
	new temp_knife_model[33];
	parse(vaultdata, temp_knife_model,32);
	
	knife_model[id] = str_to_num(temp_knife_model);
	
	return;
}
 
public client_putinserver(id) {
	knife_model[id] = 0
	Wczytaj(id);
	
}
public client_disconnect(id){
	Zapisz(id);
}

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  

×